61η Σύνοδος Επιτροπής Κοινωνικής Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών, 8 Φεβρουαρίου 2023

Σύμφωνα με την απόφαση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του 2006, η Επιτροπή Κοινωνικής Ανάπτυξης έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της ένα θέμα ημερήσιας διάταξης για τα «Αναδυόμενα ζητήματα». Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, η Επιτροπή εξετάζει ζητήματα που επηρεάζουν την κοινωνική ανάπτυξη και απαιτούν επείγουσα εξέταση ή νέα οριζόντια ζητήματα στο πλαίσιο των εξελισσόμενων παγκόσμιων αναπτυξιακών προκλήσεων.

Το θέμα των «Αναδυόμενων Ζητημάτων» της 61ης Συνόδου ήταν η «Αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων των πολλαπλών κρίσεων για την επιτάχυνση της ανάκαμψης από τις παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας, μέσω της πλήρους εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Το θέμα αναφέρεται στο γεγονός ότι, καθώς ο χρόνος για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τελειώνει, πολλαπλές κρίσεις απειλούν την επιτυχία της και ο κόσμος παραμένει εκτός τροχιάς για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το θέμα απηχεί επίσης το αντίστοιχο θέμα του ECOSOC για το 2023, το οποίο είναι «Η επιτάχυνση της ανάκαμψης από την πανδημία (COVID-19) και η πλήρης εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα» και είναι αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας της Επιτροπής να ευθυγραμμίσει το έργο της με αυτό του ECOSOC και του HLPF.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2023, η Εμπειρογνώμων-Πρεσβευτής Σύμβουλος Β, κα Ελένη Νικολαΐδου, συμμετείχε στο πάνελ για τα «Αναδυόμενα ζητήματα», στη θεματική: «Αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων των πολλαπλών κρίσεων για την επιτάχυνση της ανάκαμψης από τις παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας, μέσω της πλήρους εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Στόχος του πάνελ ήταν η ανταλλαγή εθνικών εμπειριών και ο εντοπισμός πολιτικών και μέτρων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανισότητας και των άλλων κοινωνικών επιπτώσεων των πολλαπλών κρίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο Draft Concept Note της συζήτησης και το βίντεο της συζήτησης

Scroll to Top