Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

Οι προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης εξακολουθούν να αποκλίνουν μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Η Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 διαπιστώνει ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης των ΣΒΑ αυξάνονται, αλλά η αναπτυξιακή χρηματοδότηση δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες αυτές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι απότομες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας και η ραγδαία αυστηροποίηση των οικονομικών συνθηκών αύξησαν την πείνα και τη φτώχεια και ανέτρεψαν την πρόοδο στους ΣΒΑ. Εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, το «μεγάλο οικονομικό χάσμα» θα εξελιχθεί σε ένα διαρκές χάσμα βιώσιμης ανάπτυξης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διατηρήσουν μια μακροπρόθεσμη εστίαση στην ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα βραχυπρόθεσμες κρίσεις. Η καθυστέρηση των επενδύσεων για βιώσιμους μετασχηματισμούς δεν αποτελεί επιλογή – όχι μόνο επειδή θα καθιστούσε αδύνατους τους στόχους της Ατζέντας του 2030 και του κλίματος, αλλά και επειδή θα επιδείνωνε τις προκλήσεις της χρηματοδότησης. Η παρούσα  Έκθεση καλεί τη διεθνή κοινότητα να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή για να ευθυγραμμίσει τη χρηματοδότηση με τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τρείς δέσμες δράσεων.

Πρώτον, κλιμάκωση της αναπτυξιακής συνεργασίας και των επενδύσεων σε ΣΒΑ και υποστήριξη της έκκλησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για παροχή κινήτρων για τους ΣΒΑ.

Δεύτερον, ενίσχυση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές διαδικασίες μεταρρυθμίσεων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας την πλήρη ευθυγράμμιση με τους ΣΒΑ και την δράση για το κλίμα.

Τρίτον, επιτάχυνση των εθνικών βιώσιμων βιομηχανικών μετασχηματισμών: Οι χώρες πρέπει να χαράξουν τις δικές τους πορείες για την επίτευξη των ΣΒΑ με μια νέα γενιά βιώσιμων βιομηχανικών πολιτικών, που υποστηρίζονται από ολοκληρωμένα εθνικά πλαίσια χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Scroll to Top