Συνέδριο για την Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στην Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, Στοκχόλμη, 8 Ιουνίου 2023

Στις 8 Ιουνίου 2023, θα λάβει χώρα στην Στοκχόλμη, Συνέδριο με κεντρικό θέμα την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, το οποίο διοργανώνεται από το Stockholm Center for Eastern European Studies (SCEES) και το Stockholm Institute of Transition Economics (SITE), με οικοδεσπότη τον Σουηδό Υπουργό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κ. Johan Forssell.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν θέματα συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ενώ θα εξετασθούν και πιθανά εργαλεία μετριασμού του κινδύνου (risk mitigation) ανάληψης έργων ανοικοδόμησης.

Αποσκοπεί, επίσης, στην προώθηση της συζήτησης για τα θέματα που θα εξετασθούν εκτενέστερα στη Διάσκεψη για την ανάκαμψη της Ουκρανίας στο Λονδίνο, στις 21-22 Ιουνίου 2023.

Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι Υπουργείων, επιχειρηματικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες από την Ουκρανία, τα κράτη-μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ηνωμένο Βασίλειο, Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και τις χώρες της ομάδας G7.

Scroll to Top