Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών «Πρόοδος για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Πρόοδος για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» (E/2022/xxx), θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (5-16 Ιουλίου 2022). Η Έκθεση παρέχει αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της πορείας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), αξιοποιώντας στοιχεία από περισσότερους από 50 διεθνής και περιφερειακούς οργανισμούς.

Συνολικά η Έκθεση αποτυπώνει την αναστροφή, από το 2020, της προόδου που είχε καταγραφεί την τελευταία δεκαετία στους περισσότερους ΣΒΑ, κυρίως στον ΣΒΑ 1 «Τερματισμός της φτώχειας» και ΣΒΑ 3 «Διασφάλισητης Υγείας», κυρίως λόγω της πανδημίας COVID-19. Η Έκθεση, παραθέτει στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι υφιστάμενες αρνητικές τάσεις έχουν ενταθεί κυρίως για τον ΣΒΑ 2 «Τερματισμός της Πείνας» λόγω επιδείνωσης της διατροφικής ασφάλειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Δείτε εδώ την προσωρινή έκδοση της Έκθεσης

Πληροφορίες για το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι διαθέσιμες εδώ.

Scroll to Top