Έγκριση Συμπερασμάτων Συμβούλιου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ανταπόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» στην Παγκόσμια Διατροφική Ανασφάλεια, 20 Ιουνίου 2022

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ανταπόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» στην παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, όπου τονίζεται η δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών σε συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επισιτιστικήςανασφάλειας που έχει επιφέρει η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι ευάλωτοι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν πρωτοφανή επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας και επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιδεικνύουν αλληλεγγύη προς τις χώρες εταίρους που πλήττονται περισσότερο και δεσμεύονται να ενισχύσουν τη στήριξή τους.

Το Συμβούλιο ζητάει να ληφθούν τέσσερεις κατευθύνσεις:
(α) Αλληλεγγύη μέσω έκτακτης βοήθειας και στήριξης της οικονομικής προσιτότητας.
(β) Ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής, της ανθεκτικότητας και του μετασχηματισμού των συστημάτων τροφίμων.
(γ) Διευκόλυνση του εμπορίου με παροχή βοήθειας στην Ουκρανία για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, μέσω εναλλακτικών οδών και προώθηση του παγκόσμιου εμπορίου.
(δ) Στήριξη της ομάδας των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση των Παγκόσμιων Κρίσεων όσον αφορά τον συντονισμό των παγκόσμιων προσπαθειών.

Scroll to Top