ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD)

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε να καταρτισθεί ένα νέο ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο/ΕΕΣ (External Investment Plan/EIP), το οποίο θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην Αφρική και στη Γειτονία της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι εταιρικές μας σχέσεις και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Το μέσο θα επιτρέψει την τόνωση των […]

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD) Read More »

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας DG DEVCO

Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη (DEVCO) είναι αρμόδια για την θέσπιση των ευρωπαϊκών πολιτικών διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης, καθώς και για παροχή βοήθειας σε όλον τον κόσμο. Η DEVCO είναι αρμόδια για τις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, προσαρμοζόμενη στις  ανάγκες των χωρών εταίρων.

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας DG DEVCO Read More »

Χρηματοδοτικό Μέσο για Ειρήνη σε Αφρική

Το Χρηματοδοτικό Μέσο για Ειρήνη σε Αφρική συστάθηκε το 2004 και μέσω αυτού διατέθηκαν περισσότερα από 1,9 δις ευρώ σε τρεις πυλώνες: α) χρηματοδότηση Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων της Αφρικανικής Ένωσης (Peace Support Operations-PSO), β) υποστήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης και σε «Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας» της Αφρικής APSA) και γ) οικοδόμηση του Μηχανισμού Έγκαιρης

Χρηματοδοτικό Μέσο για Ειρήνη σε Αφρική Read More »

Σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ μετά από τη Λήξη της Συμφωνίας Κοτονού (2020)

Η αναπτυξιακή, οικονομική, εμπορική και πολιτική συνεργασία της ΕΕ με την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό (ΑΚΕ) βασίζεται στην εικοσαετή νομικά δεσμευτική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ, που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2000 στο Κοτονού (Μπενίν) και είναι γνωστή ως Συμφωνία Κοτονού (CPA). Παραμένει η μεγαλύτερη και πλέον καινοτόμος διεθνής αναπτυξιακή συμφωνία μεταξύ Βορρά και

Σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ μετά από τη Λήξη της Συμφωνίας Κοτονού (2020) Read More »

Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Aνάγκης ΕΕ (ΕUTF) για τη Σταθερότητα και την Αντιμετώπιση των Αιτιών Παράτυπης Μετανάστευσης και Εκτοπισθέντων από την Αφρική (1)

Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης ΕΕ υιοθετήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2015(2), με στόχο την χρηματοδότηση για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Βαλέτας, συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για συνεργασία με την Αφρικανική ήπειρο. Η συμφωνία συστάσεως του Ταμείου ολοκληρώθηκε στη Σύνοδο Βαλέτας (12.11.2015) με την υπογραφή

Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Aνάγκης ΕΕ (ΕUTF) για τη Σταθερότητα και την Αντιμετώπιση των Αιτιών Παράτυπης Μετανάστευσης και Εκτοπισθέντων από την Αφρική (1) Read More »

Τα Κύρια Μέσα Χρηματοδότησης της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ

Τα επτά (7) κύρια μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ είναι: Οι προκηρύξεις διαγωνισμών για το σύνολο των προαναφερθέντων μέσων χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (εκ των οποίων τα ΕΤΑ και DCI έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα) δημοσιεύονται στο σχετικό ιστότοπο της αρμόδιας για αναπτυξιακή συνεργασία Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DEVCO), δηλαδή

Τα Κύρια Μέσα Χρηματοδότησης της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ Read More »

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης / ΕΤΑ

Γενικά To Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης/ΕΤΑ (1) είναι το βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την παροχή βοήθειας από την ΕΕ στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Το Ταμείο ιδρύθηκε βάσει των άρθρων 131 και 136 της Συνθήκης της

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης / ΕΤΑ Read More »

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη (Communication on new European Consensus on Development)

Σε συνέχεια της υιοθέτησης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από την διεθνή κοινότητα κατά την Διάσκεψη Κορυφής των ΗΕ, Σεπτέμβριο 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, την Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, ως νέο κοινό όραμα για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής , εγκρίθηκε

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη (Communication on new European Consensus on Development) Read More »

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps – ESC)

Η Κομισιόν εγκαινίασε τον Ιανουάριο του 2017 το «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» (European Solidarity Corps – ESC), ένα σώμα εθελοντών της ΕΕ, για νέους ηλικίας 18-30 ετών. Η ιδέα περί συστάσεως ESC ανακοινώθηκε στην ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ στις 24 Σεπτεμβρίου 2016. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της πρωτοβουλίας είχε ο Επίτροπος κ. Χρήστος Στυλιανίδης. Στόχο

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps – ESC) Read More »

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον: ευρωπαϊκή δράση για βιώσιμη ανάπτυξη

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου – αναγνώριση από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες [π.χ. ΣΕΕ: προοίμιο, άρθρο 3(5), άρθρο 21(2), ΣΛΕΕ: άρθρο 11]. Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης υιοθετήθηκε το 2001, αναθεωρήθηκε το 2006 και το 2009 αντίστοιχα. Από το 2010, η βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώθηκε στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020».

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον: ευρωπαϊκή δράση για βιώσιμη ανάπτυξη Read More »

Scroll to Top