Εθελοντές για τη Βοήθεια της ΕΕ (EUAidVolunteers)

Το πρόγραμμα «Εθελοντές για τη Βοήθεια της ΕΕ» ενώνει τις προσπάθειες εθελοντών και οργανώσεων από διάφορες χώρες, υποστηρίζοντας έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και συμβάλλοντας στην ενίσχυση των τοπικώνικανοτήτων και της «ανθεκτικότητας» (resilience) κοινοτήτων, οι οποίες έχουν πληγεί από καταστροφές.

Το πρόγραμμα προσφέρει:

Ευκαιρίες στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και στους μακροχρόνιους κατοίκους των Κρατών-Μελών από τρίτες χώρες, να δηλώσουν συμμετοχή για να γίνουν Εθελοντέςγια τη Βοήθεια της ΕΕ σε διάφορα ανθρωπιστικά προγράμματα ανά τον κόσμο για χρονικό διάστημα 1-18 μηνών,επιδεικνύοντας αλληλεγγύη προς εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τα έξοδα των εθελοντών κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού και ασφάλισης, ενώ παρέχεται και διαμονή. Επιπλέον, οι Εθελοντές για τη Βοήθεια της ΕΕ θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα διαβίωσης (ανάλογα με τη χώρα τοποθέτησης), το οποίο θα καλύπτει τις καθημερινές δαπάνες, όπως τα τρόφιμα, τις τοπικές μεταφορές και άλλα έξοδα.
Επαγγελματικού επιπέδουενίσχυση των πληγεισών από καταστροφές κοινοτήτων από εκπαιδευμένους και καλά προετοιμασμένους εθελοντές. Όλοι οι Εθελοντές Βοήθειας της ΕΕ θα συμμετάσχουν σε ένα κεντρικά οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα αξιολογούνται ως προς την ετοιμότητά τους για ανάληψη δράσεως.
Ανάπτυξη ικανοτήτων του τοπικού προσωπικού και των εθελοντών των οργανώσεων στις πληγείσες από καταστροφές χώρες.
Τεχνική βοήθεια για τις οργανώσεις που εδρεύουν στην Ευρώπη, με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητάς τους να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Η πλατφόρμα δικτύωσης των Εθελοντών Βοήθειας της ΕΕ, η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί σύντομα, υποστηρίζει τις εταιρικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των έργων, στεγάζει τις online δραστηριότητες εθελοντισμού και επιτρέπει στους εγκεκριμένους Εθελοντέςγια τη Βοήθεια της ΕΕ να μοιρασθούν εμπειρίες από το πεδίο.

Τη διαχείριση των σχετικών με την πρωτοβουλία ευκαιριών χρηματοδότησης έχει αναλάβει ο αρμόδιος εκτελεστικός φορέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, τα οπτικοακουστικά μέσα και τον  πολιτισμό(Education, Audio-visual and Culture Executive Agency/EACEA).

Για την εν θέματι πρωτοβουλία έχουν υιοθετηθεί τρεις νομικές πράξεις της ΕΕ, ήτοιαφενός ο Κανονισμός 375/2014 (για το γενικό πλαίσιο) και αφετέρου τόσον ο Εκτελεστικός Κανονισμός 1244/2014, όσον και ο κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός 1398/2014 (για τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες).

Εθελοντές και ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δύνανται να αντλήσουν περισσότερη πληροφόρηση στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en.

Scroll to Top