Χρηματοδοτικό Μέσο για Ειρήνη σε Αφρική

Το Χρηματοδοτικό Μέσο για Ειρήνη σε Αφρική συστάθηκε το 2004 και μέσω αυτού διατέθηκαν περισσότερα από 1,9 δις ευρώ σε τρεις πυλώνες: α) χρηματοδότηση Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων της Αφρικανικής Ένωσης (Peace Support Operations-PSO), β) υποστήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης και σε «Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας» της Αφρικής APSA) και γ) οικοδόμηση του Μηχανισμού Έγκαιρης Ανταπόκρισης (Early response Mechanism-ERM) για  υποστήριξη πρόληψης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης της Αφρικανικής Ένωσης.
Βασικοί στόχοι χρηματοδότησης του ταμείου είναι: (α) υποστήριξη προσπαθειών Αφρικής να «σιγάσει τα όπλα μέχρι το 2020» και να μειώσει, κατά το ήμισυ, μέχρι 2030, τους θανάτους σε Αφρική, (β) ενίσχυση θεσμικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων Αφρικανικής Ένωσης και περιφερειακών οργανισμών Αφρικής (RESs/RMs) ώστε να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές ειρήνης και ασφάλειας, (γ) ενίσχυση αποτρεπτικής διπλωματίας/διαμεσολάβησης και (δ) χρηματοδότηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων της Αφρικανικής Ένωσης και των Περιφερειακών Οικονομικών Οργανισμών και Περιφερειακών Μηχανισμών (RECs/RMs) (1) .

Το Πρόγραμμα Δράσης του APF για τα έτη 2017-2018, θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) με 535.000.000 ευρώ με κονδύλια από: (α) από τον φάκελο “Intra-ACP” 11ου ΕΤΑ (2014-2020), (β) από το περιφερειακό πρόγραμμα του 11ου ΕΤΑ για την Ανατολική Αφρική, Νοτιότερη Αφρική και Ινδικό Ωκεανό και (γ) από αποδεσμευμένα αχρησιμοποίητα κονδύλια του 10ου ΕΤΑ (2007-2013). Φορείς υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης παραμένουν η Αφρικανική Ένωση και οι Περιφερειακοί Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιφερειακοί Μηχανισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/african-peace-facility_en

1. Regional Economic Communities and Regional Economic Mechanisms (ECOWAS, ECCAS, IGGLR, IGAD, SADC, ESA, COMESA, Lake Chad Basin Committee, G5 Sahel κλπ).

Scroll to Top