ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Ενδοϋπηρεσιακή Σύσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, 24 Φεβρουαρίου 2023

Στις 24 Φεβρουαρίου τ.έ. διοργανώθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ενδοϋπηρεσιακή σύσκεψη για τον συντονισμό της ελληνικής στρατηγικής για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, σε συνέχεια ευρείας συντονιστικής συνάντησης, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου 2023, με την συμμετοχή μεγάλου αριθμού φορέων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, για το ίδιο θέμα. Η σύσκεψη εστιάστηκε στις δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, καθώς και στις δυνατότητες συνεργασίας φορέων των δύο χωρών στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα.

Συνάντηση Συντονισμού Ελληνικών Φορέων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, 30 Ιανουαρίου 2023

Το Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε Συνάντηση Συντονισμού Ελληνικών Φορέων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023. Κατά την συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ και από τις Διπλωματικές Αρχές μας στην Ουκρανία, σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, τους τομείς προτεραιότητας της ανοικοδόμησης και τις δυνατότητες …

Συνάντηση Συντονισμού Ελληνικών Φορέων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, 30 Ιανουαρίου 2023 Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top