Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία, Bürgenstock, Ελβετία, 15-16 Ιουνίου 2024

Στις 15 και 16 Ιουνίου 2024, η Ελβετία διοργανώνει Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία στο Bürgenstock (Καντόνι Nidwalden). Πρόκειται για μια συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων με στόχο την ανάπτυξη κοινής αντίληψης για την πορεία προς δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία η οποία θα αποτελέσει την βάση για την ειρηνευτική διαδικασία.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερες από 70 συμμετοχές σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών.

Η σύνοδος κορυφής θα βασιστεί στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες, ιδίως στην ουκρανική φόρμουλα ειρήνης, καθώς και άλλες ειρηνευτικές προτάσεις που βασίζονται στον Χάρτη του ΟΗΕ και στις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ο πρωταρχικός στόχος της συνόδου κορυφής είναι να εμπνεύσει μια μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία. Για να επιτευχθεί αυτό, η Σύνοδος Κορυφής στοχεύει σε:

  • Παροχή πλατφόρμας διαλόγου για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία με βάση το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
  • Προώθηση μιας κοινής κατανόησης για το πιθανό πλαίσιο επίτευξης αυτού του στόχου
  • Καθορισμό ενός οδικού χάρτη για τον τρόπο συμμετοχής και των δύο μερών σε μια μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία

Η συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος κρατών και η κοινή συμβολή τους στη συζήτηση θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων. Η Ελβετία έχει μακρά παράδοση στην προώθηση του διαλόγου. Ως εκ τούτου, θεωρεί ζωτικής σημασίας την ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων για την πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών (Federal Department of Foreign Affairs – FDFA) της Ελβετίας.

Scroll to Top