Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας 2024, Βερολίνο, Γερμανία, 11-12 Ιουνίου 2024

Η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας 2024 (Ukraine Recovery Conference – URC2024) αποτελεί συνέχεια μιας σειράς ετήσιων πολιτικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου αφιερωμένων στην ταχεία ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πρόκειται για την πρώτη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας που φιλοξενείται σε κράτος μέλος της ΕΕ και πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία.

Η Διάσκεψη θα αντικατοπτρίζει τις αρχές του Λουγκάνο, συμπεριλαμβανομένης μιας προσέγγισης «ολόκληρης της κοινωνίας» για την ανάκαμψη μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων. Διατηρώντας το πνεύμα των Διασκέψεων για την Μεταρρύθμιση της Ουκρανίας (Ukraine Reform Conferences – URC) που πραγματοποιήθηκαν έως το 2022, η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας 2024 θα παρουσιάσει επίσης την πρόοδο της ουκρανικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της οικονομικής ανθεκτικότητάς της και της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ.

Στόχος URC 2024

Ο βασικός στόχος της Διάσκεψης για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας 2024 είναι να κινητοποιήσει την διεθνή υποστήριξη για την ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση, την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, την υλοποίηση έργων ταχείας ανάκαμψης και τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις, ώστε να ξεκλειδώσουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ουκρανία και να συμμετάσχει ενεργά η κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία ανοικοδόμησης.

Το URC2024 θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες τέσσερις θεματικές διαστάσεις:

 • Επιχειρηματική διάσταση – Κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη
  Για επιτυχή ανασυγκρότηση και οικονομική ανάπτυξη, απαιτείται ισχυρή δέσμευση του ιδιωτικού τομέα. Για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην Ουκρανία τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο ουκρανικό επιχειρηματικό περιβάλλον, να προβληθούν οι ιστορίες επιτυχίας και η μακροπρόθεσμη πολιτική υποστήριξη. Σημαντικά ζητήματα θα αποτελέσουν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες σε βασικούς τομείς της ουκρανικής οικονομίας, τα μέσα κρατικής στήριξης, η διεθνής υποστήριξη στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
 • Ανθρώπινη διάσταση – Κοινωνική ανάκαμψη και ανθρώπινο κεφάλαιο για το μέλλον της Ουκρανίας
  Η ανθρώπινη διάσταση είναι το κλειδί για την ανάκαμψη. Περιλαμβάνει την κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ανασυγκρότηση καθώς και ζητήματα κοινωνικής συνοχής και ένταξης. Για να απελευθερωθεί το δυναμικό όλων των πολιτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα που προωθεί την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, καθώς και η ένταξη βετεράνων, εσωτερικά εκτοπισμένων και παλιννοστούντων.
 • Τοπική και περιφερειακή διάσταση – Ανάκαμψη Δήμων και Περιφερειών
  Οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανασυγκρότηση. Η Διάσκεψη θα επισημάνει τον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά την ανάκαμψη, την κατανομή των οικονομικών πόρων και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία βιώσιμων ανθεκτικών κοινοτήτων μέσω της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, της στέγασης και της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, πρέπει να στηριχθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία, καθώς είναι βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ανθεκτικότητα της Ουκρανίας.
 • Διάσταση ΕΕ – Προσχώρηση στην ΕΕ και συναφείς μεταρρυθμίσεις
  Η ένταξη στην ΕΕ είναι μια ευνοϊκή διαδικασία για την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια των επενδύσεων και την βιώσιμη ανάκαμψη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Υποστηρίζει επίσης σταθερούς πολιτικούς θεσμούς και εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και τους λειτουργικούς θεσμούς δημόσιας υπηρεσίας. Με τον απολογισμό και την προβολή της προόδου, εκτός από την ανάδειξη βασικών μέσων υποστήριξης, το συνέδριο στοχεύει και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων.
  Σημαντικά οριζόντια ζητήματα όπως η μακροοικονομική σταθερότητα, η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια, οι υποδομές, η στέγαση, η ενέργεια, η προστασία του κλίματος, η πράσινη ανάκαμψη, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και το φύλο θα ενσωματωθούν στις προαναφερθείσες διαστάσεις. Επιπλέον, θα υπάρχει ένα διακυβερνητικό στοιχείο και ένα Φόρουμ Ανάκαμψης ως αναπόσπαστο μέρος της Διάσκεψης για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας 2024.

Το Φόρουμ Ανάκαμψης θα παρέχει μια διαδραστική, επιτόπια πλατφόρμα για Ουκρανούς, Γερμανούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς. Θα περιλαμβάνει επιχειρηματική έκθεση, η οποία θα επιτρέψει στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγάλες και διεθνείς εταιρείες, να αλληλεπιδράσουν, να μάθουν η μία από την άλλη, να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες και να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Συμμετέχοντες

Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί και εκπρόσωποι κρατών, διεθνών οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κατόπιν πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Scroll to Top