Τηλεδιάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με την Επιτροπή Εξωστρέφειας του ΣΕΒ, 1 Ιουνίου 2023

Την 1η Ιουνίου διοργανώθηκε, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τηλεδιάσκεψη με τα μέλη της Επιτροπής Εξωστρέφειας του ΣΕΒ και στόχο την ενημέρωση για τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Τα μέλη της Επιτροπής Εξωστρέφειας ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται στην Ουκρανία από την Γενική Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, κα Βασιλική Λοΐζου, τον Επιτετραμμένο στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κίεβο, κ. Εμμανουήλ Ανδρουλάκη, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Οδησσό, κ. Δημήτριο Δόχτση, και τον κ. Παναγιώτη Παπαναστασίου, Γενικό Σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ. Tην συνάντηση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Εκ μέρους του ΣΕΒ, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών και δομικών υλικών, της μεταλλουργίας, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, των καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και των τροφίμων.

Τομείς Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις

Κατασκευές και δομικά υλικά

Κατά την διάρκεια της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, αναμένεται σημαντική ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα και αυξημένη ζήτηση δομικών υλικών, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τις εταιρείες της χώρας μας, τόσο για την ανάληψη έργων, όσο και για επενδυτική δραστηριότητα.

Ναυτιλία

Σημαντικό μέρος του συνολικού όγκου αγαθών που εξάγεται από την Ουκρανία αυτή την στιγμή, διακινείται μέσω στόλων ελληνικών συμφερόντων. Συγκεκριμένα, ο στόλος ελληνικών συμφερόντων έχει πραγματοποιήσει το 37,24% των συνολικών πλοών από ουκρανικούς λιμένες, το οποίο αντιστοιχεί στην μεταφορά του 53,11% των εξαγομένων από Ουκρανία προϊόντων.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Φιλοξενία μεγαλύτερου αριθμού ουκρανικών startup στην Ελλάδα. Με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, στηρίζονται ήδη οκτώ (8) ουκρανικές εταιρείες. Οι ουκρανικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων δεδομένων (big data), της ενέργειας και της υγείας, αλλά χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ενέργεια

Δεδομένης της εκτεταμένης ζημιάς που έχει προκληθεί στο ουκρανικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας και της ανάγκης απεξάρτησης από ενεργειακά προϊόντα ρωσικής προέλευσης, αναμένεται στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η χώρα μας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην αξιοποίηση ηλιακών και αιολικών πάρκων, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσω συνεργασιών με ουκρανικές επιχειρήσεις.

Περιβάλλον

Δυνατότητα δραστηριοποίησης σε τομέα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε κλάδους ανακύκλωσης, επεξεργασίας λυμάτων, άρδευσης κ.α., ενδεχομένως σε πλαίσιο συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα.

Scroll to Top