Πρόγραμμα Ιατρικής του Εμβρύου / Προγεννητικού Ελέγχου 2022-2025 στο Κόσοβο – Συνεργασία με Fetal Medicine Foundation, Πρίστινα, 27 και 28 Μαΐου 2023

Στις 27 και 28 Μαΐου 2023, έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πρίστινας, το πρώτο σεμινάριο πρακτικής εφαρμογής των νέων μεθόδων προγεννητικού ελέγχου και ιατρικής του εμβρύου, από τέσσερις ιατρούς του Fetal Medicine Foundation του Λονδίνου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού Μνημονίου Κατανόησης με το Κόσοβο* για την υλοποίηση του Προγράμματος Ιατρικής του Εμβρύου / Προγεννητικού Ελέγχου 2022-2025. Στο σεμινάριο υπολογίζεται ότι συμμετείχαν, ως εκπαιδευόμενοι, περισσότεροι από 75 ιατροί της χώρας.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Υπουργός Υγείας του Κοσόβου, κ. Arben Vita και η Διευθύντρια της Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου, κα Vlora Ibishi, ενώ η ελληνική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γραφείου Συνδέσμου Πρίστινας, κ. Λεωνίδα Παπακωνσταντινίδη.

Ο Υπουργός Υγείας ευχαρίστησε την Ελληνική Κυβέρνηση, το Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας και το Fetal Medicine Foundation για την έναρξη του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση του υψηλού βαθμού θνησιμότητας νεογνών στο Κόσοβο.

* Η ονομασία αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και είναι σύμφωνη με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΗΕ) 1244/1999 και τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ) σχετικά με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

Scroll to Top