Πρόγραμμα Ιατρικής του Εμβρύου / Προγεννητικού Ελέγχου 2022-2025 στην Αρμενία – Συνεργασία με Fetal Medicine Foundation, Ερεβάν 20 και 21 Μαΐου 2023

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης για την υλοποίηση του Προγράμματος Ιατρικής του Εμβρύου / Προγεννητικού Ελέγχου 2022-2025 με την Αρμενία, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, ευρεία απήχηση και δημοσιογραφική κάλυψη στο Ερεβάν, το πρώτο σεμινάριο με πρακτική εφαρμογή των νέων μεθόδων προγεννητικού ελέγχου και ιατρικής του εμβρύου από τέσσερις (4) ιατρούς του Fetal Medicine Foundation, στις 20 και 21 Μαΐου τ.έ.

Το θεωρητικό σκέλος του σεμιναρίου παρακολούθησαν 200 Αρμένιοι γυναικολόγοι με φυσική παρουσία, ενώ 50 ιατροί συμμετείχαν στην πρακτική εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι στην έναρξη του σεμιναρίου, συμμετείχε ο Υφυπουργός Υγείας της Αρμένιας, κ. Artak Jumayan.

Το Κέντρο Προγεννητικού Ελέγχου/Fetal Medicine Unit έχει δημιουργηθεί, όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο Κατανόησης, στο Ιατρικό Κέντρο Surb Grigor Lusavorich Medical Center, Ερεβάν, στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος υγείας. Το Κέντρο είναι ανακαινισμένο και έχει ήδη αναρτηθεί η ελληνική σημαία. Δύο (2) νέα μηχανήματα υπερήχων Samsung ultrasound machines έχουν ήδη παραδοθεί στο Κέντρο Προγεννητικού Ελέγχου ως δωρεά του Fetal Medicine Foundation.

Παρουσίαση νέων μεθόδων προγεννητικού ελέγχου και ιατρικής του εμβρύου από τέσσερις (4) ιατρούς του Fetal Medicine Foundation σε κοινό 200 Αρμένιων ιατρών

Ο Υφυπουργός Υγείας της Αρμένιας, κ. Artak Jumayan και ο Πρόεδρος του Τμήματος Γυναικολογίας και Αναπαραγωγικής Ιατρικής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Αρμενίας, κ. Eduard Hambartsoumian

Scroll to Top