Σύνοψη της Έκτης Διετούς Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου του Φόρουμ για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, Νέα Υόρκη, 21-22 Μαίου 2018

Η Γραμματεία υπέβαλε (E/2018/73) στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου, που συνήλθε υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, σύνοψη της έκτης διετούς συνάντησης υψηλού επιπέδου του Φόρουμ για την Αναπτυξιακή Συνεργασία. Η συνάντηση συνεκλήθη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, 21-22 Μαΐου 2018, με θέμα «Ο στρατηγικός ρόλος της αναπτυξιακής συνεργασίας στην επίτευξη της Ατζέντας 2030: οικοδομώντας βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες». Η σύνοψη υποβλήθηκε συμφώνως με την απόφαση 67/290 (Mορφή και Oργανωτικό πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την βιώσιμη ανάπτυξη), κατά την οποία τα αποτελέσματα του Φόρουμ για την Αναπτυξιακή Συνεργασία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου. Στη συνάντηση συμμετείχαν άνω των 300 υψηλόβαθμων εκπροσώπων κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να συζητήσουν για τις τάσεις, την πρόοδο και τις σημαντικότερες πτυχές της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Το βασικό μήνυμα του Φόρουμ ήταν ότι προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες και οι προσδοκίες της Ατζέντας 2030, απαιτείται ριζική και ταχεία αλλαγή της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Διαβάστε το κείμενο εδώ.

Scroll to Top