Φόρουμ Κοινωνικών Εταίρων για την Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία ως προς την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξη, Νέα Υόρκη 5-6 Ιουνίου 2018

Το κείμενο (E/HLPF/2018/XX) αποτελεί σύνοψη του τρίτου ετήσιου Φόρουμ για την Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία ως προς την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την απόφαση 70/1 της Γενικής Συνέλευσης, στη Νέα Υόρκη, 5-6 Ιουνίου 2018. Η εν λόγω σύνοψη συγκεντρώνει τις απόψεις που διατύπωσαν, μέσω επίσημων και ανεπίσημων δηλώσεων, τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως μέρος του Μηχανισμού Διευκόλυνσης της Τεχνολογίας (Technology Facilitation Mechanism), το Φόρουμ παρέχει τη δυνατότητα διαλόγου για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας γύρω από θεματικούς τομείς που αφορούν στην εφαρμογή των ΣΒΑ, φέρνοντας σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συμβάλουν  ενεργά στους αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσης.

Scroll to Top