Συμμετοχή Ιδιωτικού Τομέα σε Έργα στο Πλαίσιο του Global Gateway

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση και να ζητήσουν στήριξη από:

  • Τις Πρεσβείες της χώρας τους (κατάλογος του δικτύου ελληνικών Πρεσβειών είναι διαθέσιμος εδώ)
  • Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της χώρας (κατάλογος του δικτύου Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας είναι διαθέσιμος εδώ)
  • Τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες ενδιαφέροντός τους (κατάλογος του δικτύου Αντιπροσωπειών της ΕΕ είναι διαθέσιμος εδώ)
  • Τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες των κρατών-μελών (με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ)
  • Το δίκτυο Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Οργανισμών σε τρίτες χώρες για την προώθηση των κοινών οικονομικών συμφερόντων και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε συνεργασία με Αντιπροσωπείες ΕΕ (κατάλογος των οργανισμών που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι διαθέσιμος εδώ)
  • Το δίκτυο των ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εμπορίου (κατάλογος των οργανισμών που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι διαθέσιμος εδώ)

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway μπορούν να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικά φόρουμ που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με γεωγραφική ή τομεακή εστίαση, προκειμένου να εντοπίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να αναπτύξουν επαφές με δυνητικούς συνεργάτες (ο κατάλογος των προγραμματιζόμενων επιχειρηματικών φόρουμ είναι διαθέσιμος εδώ)

Τέλος, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης υποδομών σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway, θα βρουν χρήσιμη πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις ενότητες όπου αναρτώνται οι διαγωνισμοί δημοσίων προμηθειών και χρηματοδοτικών ευκαιριών, εδώ και εδώ

Scroll to Top