Κατάλογος Εμβληματικών Δράσεων Global Gateway 2023 και 2024

Ο κατάλογος εμβληματικών δράσεων Global Gateway για το έτος 2023 περιλάμβανε συνολικώς 87 έργα και έθετε συγκεκριμένα ορόσημα για υλοποίηση των δράσεων εντός του έτους. Στον κατάλογο έτους 2023 συμπεριελήφθησαν δύο έργα ελληνικού ενδιαφέροντος, ένα έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου (GREGY interconnector) και ένα έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (EuroAsia interconnector) – με υποστήριξη Κύπρου.  

Ο κατάλογος των εμβληματικών δράσεων της στρατηγικής Global Gateway για το έτος 2024 βρίσκεται αυτή την στιγμή υπό επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και περιλαμβάνει138 έργα που θα μπορούσαν δυνητικώς να ενδιαφέρουν ελληνικές επιχειρήσεις.

Scroll to Top