Κατάλογος Επιχειρηματικών Φόρουμ ΕΕ (EU Business Fora) 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την διοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Τα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά φόρουμ προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για την δικτύωση των επιχειρήσεων και την προώθηση του διαλόγου μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, τοπικών και ευρωπαϊκών. Περισσότερες από 20 τέτοιες θεματικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2023 και νέες προγραμματίζονται για το 2024.

Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα της ΕΕ είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό φόρουμ. Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμμενα φόρουμ, ανά περιοχή και θεματική, αναρτώνται εδώ

Scroll to Top