Στρατηγική Global Gateway για επενδύσεις στην Γεωργία

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τιφλίδα, στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway 2023, εντάσσεται το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από την ΕΕ και για το οποίο εκπονείται μελέτη σκοπιμότητας από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Εντός του 2024 προγραμματίζεται η εκπόνηση μελέτης για την χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας, παροχή τεχνικής βοήθειας στην γεωργιανή κυβέρνηση, καθώς και η υλοποίηση έργων υποδομής μικρής κλίμακας, σχετικών με την υλοποίηση του υποθαλάσσιου διασυνδετηρίου καλωδίου.

Στόχος της ΕΕ είναι η περιορισμένη εμπλοκή της στο συγκεκριμένο έργο και η αυξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ενώ δεδομένης της τεχνικής δυσκολίας κατασκευής του, αλλά και του φόρτου εργασίας των δύο εταιρειών που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία, δεν αναμένεται ολοκλήρωση του έργου πριν το 2030.

Αναφορικά με τα έργα του Global Gateway 2024 για Γεωργία, υπάρχουν δύο προτάσεις της EBRD, σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τις συμπράξεις με ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές.

Scroll to Top