Επενδυτικό Φόρουμ «Βιώσιμοι Διάδρομοι Μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας», στο πλαίσιο της Στρατηγικής “GlobalGateway” (Βρυξέλλες, 29-30 Ιανουαρίου 2024)

Στις 29-30 Ιανουαρίου 2024, θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, Επενδυτικό Φόρουμ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής “Global Gateway” της ΕΕ, με θέμα «Βιώσιμοι Διάδρομοι Μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας». Στο Φόρουμ, το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενδιαφερόμενοι επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στόχος του Φόρουμ είναι να καταστεί ο «Δια-κασπιακός Διάδρομος Μεταφορών» (“Trans-Caspian Transport Corridor”) σύγχρονος, ανταγωνιστικός, και υψηλής ταχύτητας, συνδέοντας την Ευρώπη με την Κεντρική Ασία σε δεκαπέντε ή και λιγότερες ημέρες. Ειδικότερα, στοχεύει στη κινητοποίηση επενδυτών για δέσμευση σε συγκεκριμένα έργα με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες χρηματοδοτικές συνεισφορές. Ταυτόχρονα, προβλέπονται και έργα τεχνικής βοήθειας όπως σύνταξη μελετών σκοπιμότητας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Φόρουμ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει «επενδυτικά καλάθια» (“project baskets”) ανά τομέα και στις πέντε χώρες εταίρους της περιοχής (Καζακστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν).

Το Φόρουμ αποτελεί συνέχεια προηγούμενης σχετικής μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου 2023.

Στόχοι της μελέτης αποτέλεσαν:

α) ο προσδιορισμός των πλέον βιώσιμων διαδρόμων μεταφορών που συνδέουν τις πέντε δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας με το διευρυμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της ΕΕ (TEN-T αλλά και επεκτάσεις του στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και Τουρκία), λαμβάνοντας υπόψη τη περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική, φορολογική αλλά και πολιτική βιωσιμότητα, και

β) η διαμόρφωση προτάσεων για σημαντικές δράσεις (key actions) για την ανάπτυξη διαδρόμων- όσον αφορά φυσικές υποδομές και ευνοϊκό περιβάλλον.

Στο Φόρουμ έχουν προσκληθεί και ομονοούσες (“like minded”) χώρες όπως η Αρμενία, η Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία καθώς και η “Asian Infrastructure Investment Bank”.

Scroll to Top