Προτεραιότητες Ανάκαμψης Ουκρανίας για το 2023 – Προτεινόμενα Έργα και Πηγές Χρηματοδότησης

Το Υπουργείο Αποκατάστασης, Κοινοτήτων, Περιφερειών και Ανάπτυξης Υποδομών της Ουκρανίας παρουσίασε πρόσφατα επικαιροποιημένη έκθεση με θέμα τις προτεραιότητες ανάκαμψης της Ουκρανίας για το 2023 («Ukraine Priority Recovery Needs for 2023»).

Αυτή η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των αναγκών και προτεραιοτήτων της Ουκρανίας για το 2023 και κατηγοριοποιεί τα έργα προτεραιότητας σε πέντε βασικούς τομείς. Επιπλέον, κάθε έργο συνοδεύεται από μια σύντομη περιγραφή, μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, την τρέχουσα χρηματοδότηση, καθώς και την πηγή της υπάρχουσας χρηματοδότησης (κρατικός προϋπολογισμός, χρηματοδότηση από χορηγούς κ.λπ.). Οι τομείς προτεραιότητας είναι:

Ενεργειακές Υποδομές

Αυτή η ενότητα εστιάζει σε έργα που στοχεύουν στην αναζωογόνηση και την ενίσχυση των ενεργειακών συστημάτων της Ουκρανίας μέσω (α) της αποκατάστασης και επισκευής των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, (β) της προστασίας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, (γ) της ενσωμάτωσης στο δίκτυο της ΕΕ, (δ) της αποκατάστασης και αποκέντρωσης της παραγωγής και (ε) της αποκατάστασης της παροχής υπηρεσιών.

Αποναρκοθέτηση

Αυτή η ενότητα εστιάζει σε έργα αφιερωμένα στο έργο της ανθρωπιστικής αποναρκοθέτησης μέσω (α) της παροχής εξοπλισμού, (β) της χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων δράσης για τις νάρκες και (γ) της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων των σχετικών κρατικών ιδρυμάτων της Ουκρανίας και των μη κυβερνητικών φορέων.

Ιδιωτικός τομέας

Σε αυτή την ενότητα, η έκθεση καταγράφει έργα που έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα της Ουκρανίας μέσω (α) της τόνωσης των εξαγωγών-εισαγωγών, (β) της στήριξης του αγροτικού τομέα, (γ) της υποστήριξης της μεταποιητικής βιομηχανίας και των μικρών επιχειρήσεων, (δ) της επέκτασης της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρησεων σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος 5-7-9 και (ε) της δημιουργίας καταπιστευματικού ταμείου για την αναχρηματοδότηση και αντασφάλιση πολεμικών κινδύνων, με χρηματοδότηση από την EBRD και το IFC.

Στέγαση

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει έργα που επικεντρώνονται σε πρωτοβουλίες στέγασης εντός της Ουκρανίας μέσω (α) της επισκευής διαμερισμάτων και ιδιωτικών κατοικιών και (β) των επιχορηγήσεων για προσωρινή μετεγκατάσταση των εσωτερικών εκτοπισμένων ατόμων.

Κρίσιμες και Κοινωνικές Υποδομές

Αυτή η ενότητα καλύπτει έργα που αφορούν την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών και υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως (α) η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, (β) η ύδρευση και αποχέτευση, (γ) οι δημοτικές υπηρεσίες, (δ) οι τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές υποδομές και (ε) οι υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι κ.λπ.)

Το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης «Ukraine Priority Recovery Needs for 2023» είναι διαθέσιμο εδώ

Scroll to Top