Περιφερειακό Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας της Kυβέρνησης της Ουκρανίας

Η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα παροτρύνει φορείς και οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση έργων για την ανάκαμψη της Ουκρανίας, να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας και συντονισμού με το Περιφερειακό Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας της Κυβέρνησης της Ουκρανίας.

Το Περιφερειακό Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ουκρανίας και χρησιμεύει ως βασική πλατφόρμα για διεθνείς εταίρους που επιθυμούν να αναπτύξουν συνεργασία σε επίπεδο περιφερειών και τοπικών κοινοτήτων.

Το Συμβούλιο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών είναι μια διακυβερνητική υπηρεσία της κυβέρνησης της Ουκρανίας η οποία έχει ως αποστολή να καθιερώσει στενή συνεργασία μεταξύ των κεντρικών κρατικών αρχών και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να αναπτύξουν λύσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας.

Ειδήσεις σχετικά με τις πρόσφατες δραστηριότητες του Συμβουλίου είναι διαθέσιμες εδώ

Scroll to Top