Πρόγραμμα Ιατρικής του Εμβρύου / Προγεννητικού Ελέγχου 2022-2025 στην Μολδαβία – Συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας με Fetal Medicine Foundation, Κισινάου, 7-8 Ιουλίου 2023

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ιατρικής του Εμβρύου/Προγεννητικού Ελέγχου 2022-2025, το οποίο υλοποιεί το Fetal Medicine Foundation σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου 2023 τα εγκαίνια της Μονάδας Εμβρυϊκής Ιατρικής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών για την Υγεία της Μητέρας και του Παιδιού στο Κισινάου.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρευρέθηκαν η Υπουργός Υγείας της Μολδαβίας, Δρ. Ala Nemerenco, η Πρέσβυς της Ελλάδας στο Βουκουρέστι με παράλληλη διαπίστευση στο Κισινάου, κα Σοφία Γραμματά και μέσω τηλεδιάσκεψης ο Καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης, επικεφαλής του Fetal Medicine Foundation.

Οι δαπάνες ανακαίνισης της Μονάδας Ιατρικής του Εμβρύου, επίπλωσης, εξοπλισμού με δύο υπερσύγχρονα μηχανήματα υπερήχων (General Electric), συνοδευόμενα από τρεις Η/Υ και από πρόγραμμα προγεννητικού ελέγχου Viewpoint, καλύφθηκαν από το Fetal Medicine Foundation.

Επιπλέον, στις 7 και 8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο με πρακτική εφαρμογή των νέων μεθόδων προγεννητικού ελέγχου και ιατρικής του εμβρύου από τέσσερις ιατρούς του Fetal Medicine Foundation (οποίο έχει καλύψει εξ ολοκλήρου συναφείς δαπάνες ταξιδιού και διαμονής των ιατρών εκπαιδευτών, καθώς και δαπάνες σίτισης των Μολδαβών ιατρών που συμμετείχαν στο σεμινάριο). Σημαντικός ήταν ο αριθμός των συμμετεχόντων-εκπαιδευομένων Μολδαβών ιατρών, τόσο στο θεωρητικό μάθημα (120), όσο και στην πρακτική εκπαίδευση (25).

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται με βάσει το σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2022 από την Υπουργό Υγείας της Μολδαβία, Δρ. Ala Nemerenco, τον τέως Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νικόλαο Δένδια και τον επικεφαλής και ιδρυτή του Fetal Medicine Foundation, Καθηγητή Κύπρο Νικολαΐδη.

Scroll to Top