Δήλωση DAC/ΟΟΣΑ σχετικά με μια Nέα Προσέγγιση για την Εναρμόνιση της Αναπτυξιακής Συνεργασίας με τους Στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή

Τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ εξέδωσαν κοινή Δήλωση εν όψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26), με την οποία δεσμεύονται να εναρμονίσουν την Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA), η οποία το 2020 ανήλθε σε 161 δισ. δολάρια ΗΠΑ, με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή.

Η Δήλωση:

Θέτει ως προτεραιότητα την ανάγκη προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδιαίτερα των «Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών» και των «Μικρών Αναπτυσσόμενων Νησιωτικών Κρατών».
Αποτελεί δέσμευση υποστήριξης των χωρών εταίρων για σωστή και δίκαιη μετάβαση προς μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας.
Αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μείωση της φτώχειας και ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, εάν δεν αντιμετωπισθεί παράλληλα η κλιματική αλλαγή.
Αναγνωρίζει την ανάγκη κινητοποίησης μεγαλύτερης χρηματοδότησης από διάφορες πηγές (συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα) και παροχής κινήτρων για καινοτομία.

https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/dac-declaration-climate-cop26.htm

Scroll to Top