Στρατηγική 2030 για την Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στην Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης/ South East European Cooperation Process (SEECP) το 2019 στο Σαράγιεβο αποφασίστηκε η ανάθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας /Regional Cooperation Council (εκτελεστικός βραχίονας της SEECP με έδρα το Σαράγιεβο), η προετοιμασία της Στρατηγικής 2030 για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζοντας την Στρατηγική SEE 2020.

Η Στρατηγικής SEE 2030 αποτυπώνει τους τομείς προτεραιότητας, δράσει με συγκεκριμένους στόχους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και δείκτες μέτρησης της προόδου με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Η Στρατηγική με ορίζοντα το 2030 θα αναθεωρείται κάθε δύο έτη για να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Η Στρατηγική επικεντρώνεται στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, υπό τους τρείς πυλώνες Ευημερία (Prosperity), Άνθρωποι (People), Ειρήνη (Peace) και Συνεργασία (Partnership). Η Στρατηγική καλύπτει 13 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Η Στρατηγική 2030 υιοθετήθηκε στην Σύνοδο Κορυφής της Αττάλειας. Στις 17 Ιουνίου 2021. Κατόπι τούτου, η Ελλάδα όπως και οι υπόλοιπες 12 οικονομίες θα πρέπει να ξεκινήσουν την υλοποίηση της Στρατηγικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

[1] SEE2030

Scroll to Top