Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών: Επισκόπηση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 – Η επίτευξη των ΣΒΑ στην μετά τον COVID-19 εποχή

Η πανδημία του COVID-19 υπήρξε μια παγκόσμια τραγωδία, καθώς εκτός των θανάτων, οδήγησε σε παύση της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής ζωής γενικότερα, σε όλες τις χώρες και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί δραματικά και η φτώχεια αυξάνεται παντού. Τίθεται επομένως το ερώτημα σχετικά με το αν οι συνέπειες αυτές θα είναι μόνιμες, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Στην παρούσα έκδοση της «Επισκόπησης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020», το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (UN DESA) εξετάζει αυτό τα ερώτημα, βάσει αναλύσεων τόσο των Ηνωμένων Εθνών, όσο και άλλων οργανισμών για τον αντίκτυπο και τις συνέπειες του COVID-19, καταλήγοντας σε τρία βασικά συμπεράσματα:

1. Ενώ ο αντίκτυπος της κρίσης ήταν άνευ προηγουμένου σε έκταση, δεν έχει επηρεάσει στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο όλες τις χώρες, οπότε οι συνέπειές του δεν θα είναι απαραίτητα μόνιμες. Είναι πολύ πιθανό να ανακτηθεί η δυναμική και να υπάρξει πρόοδος ως προς την επίτευξη των ΣΒΑ.
2. Παραμένει ακόμη δυνατό να μετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία για καλύτερη ανάκαμψη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, κατευθύνοντας τις πολιτικές παρεμβάσεις προς το πεδίο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και τους πόρους που προορίζονται για την ανάκαμψη προς επενδύσεις για την προώθηση των ΣΒΑ. Η κρίση έχει αναδείξει πολλές από τις αδυναμίες των κοινωνικοοικονομικών δομών και των υφιστάμενων πολιτικών πλαισίων, αλλά έχει επίσης αποδείξει ότι οι κυβερνήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να αναλάβουν αποφασιστική δράση όταν είναι απαραίτητο.
3. Ο αντίκτυπος της πανδημίας ποικίλλει μεταξύ των ΣΒΑ. Ενώ σε αυτούς που σχετίζονται με την ευημερία υπήρξε αρνητικός, σε αυτούς που σχετίζονται με τον πλανήτη ήταν θετικός, καθώς οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν, η ποιότητα του αέρα και του νερού βελτιώθηκε και σε πολλές περιοχές παρατηρείται μια διαδικασία αναγέννησης της φύσης. Οι διαφορετικές αυτές επιπτώσεις καταδεικνύουν και πάλι ότι οι τρέχοντες τρόποι επίτευξης ευημερίας έρχονται συχνά σε αντίθεση με την «υγεία» του πλανήτη. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να αναγνωριστεί αυτή η αντίθεση και να μελετηθεί βαθύτερα, ώστε να υπάρξουν καλύτερες προσπάθειες, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας δράσης (2020-2030) προς την επίτευξη των ΣΒΑ.

Η έκδοση αυτή εξετάζει τρία διαφορετικά μελλοντικά σενάρια. Έχοντας ως σημείο αναφοράς την προ COVID-19 εποχή, παρουσιάζει τα απαισιόδοξα και αισιόδοξα σενάρια, προτείνοντας τις πολιτικές εκείνες, οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επιτύχουν πρόοδο ως προς την επίτευξη των ΣΒΑ.

Πληροφορίες:

https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-07/SDO2020_Book.pdf

Scroll to Top