Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών: Επισκόπηση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 – Μια σφαιρική εικόνα των προκλήσεων που αφορούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) έχουν σημειώσει πρόοδο από την υιοθέτησή τους το 2015. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες πολλών κυβερνήσεων και αναπτυξιακών εταίρων, η παιδική θνησιμότητα μειώνεται, η ηπατίτιδα υποχωρεί, ενώ ο αριθμός νέων μολύνσεων από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι σχεδόν μηδενικός. Παράλληλα έχει αυξηθεί η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως, ενώ έχει μειωθεί το ποσοστό του αστικού πληθυσμού που ζει σε παραγκουπόλεις.

Παρά την πρόοδο αυτή, η μείωση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, η αύξηση της ανισότητας των εισοδημάτων, η αμείωτη αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή, καθώς και η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων εμποδίζουν την υλοποίηση των ΣΒΑ. Από την άλλη πλευρά όμως, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, παρέχουν προοπτικές για την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησής τους.

Η παρούσα επισκόπηση αναγνωρίζει τις διασυνδέσεις μεταξύ των προκλήσεων, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισής τους με συντονισμένο τρόπο, και όχι μεμονωμένα, τα οποία μπορούν να επιλυθούν διαδοχικά και ξεχωριστά. Οι προκλήσεις αυτές δεν αποτελούν εμπόδιο μόνο για την υλοποίηση των ΣΒΑ, αλλά θέτουν σε κίνδυνο το συνολικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και υπονομεύουν συνολικά τη διαδικασία υλοποίησης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανισότητες αυξάνονται και επικρατεί οικονομική αβεβαιότητα, ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης, κατά την περίοδο εφαρμογής των ΣΒΑ (2015-2030), αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, να είναι κατά μέσο όρο στο 3%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης που επιτεύχθηκε κατά την περίοδο των Αναπτυξιακών Στόχων Χιλιετίας. Το διεθνές εμπόριο, ένας μακροχρόνιος και αποδεδειγμένος μηχανισμός παγκόσμιας ανάπτυξης, έχει επιβραδυνθεί από το 2008 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και αναμένεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει πτωτική πίεση σε πολλά μέτωπα.

Οι εμπορικές εντάσεις είναι πιθανό να συνεχισθούν εν μέσω του αυξανόμενου λαϊκισμού, της προτεραιότητας για εθνική ασφάλεια και των ανησυχιών που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη όμως, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως, μεταξύ άλλων, η αυτοματοποίηση που επιτρέπει την αποκατάσταση της παραγωγής, η ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών παραγωγής, καθώς και η αυξημένη αποτελεσματικότητα της χρήσης πόρων, αλλάζουν δραματικά τον όγκο, την κατεύθυνση και τους όρους του εμπορίου.

Η «Επισκόπηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019» προσφέρει μια αμερόληπτη σφαιρική παρουσίαση των εν λόγω συνδυαστικών και αμοιβαία ενισχυόμενων προκλήσεων.

Πληροφορίες: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/SDO2019_Book_Web.pdf

Scroll to Top