ΣΒΑ

Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών «Πρόοδος για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Πρόοδος για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» (E/2022/xxx), θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (5-16 Ιουλίου 2022). Η Έκθεση παρέχει αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της πορείας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), αξιοποιώντας στοιχεία από περισσότερους από 50 διεθνής και περιφερειακούς […]

Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών «Πρόοδος για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» Read More »

Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας: Υλοποιώντας την Ατζέντα 2030 – Έκδοση 2018

Η δεύτερη έκδοση (2018) της έκθεσης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας «Υλοποιώντας την Ατζέντα 2030» περιγράφει τη δέσμευση και τις ενέργειες της Τράπεζας προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ. Κάθε ενότητα παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με το πώς οι προσπάθειες υλοποίησης μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων της Τράπεζας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό

Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας: Υλοποιώντας την Ατζέντα 2030 – Έκδοση 2018 Read More »

Scroll to Top