Σύνοψη των Εθελοντικών Εθνικών Αξιολογήσεων του 2018

Το παρόν κείμενο (E/HLPF/2018/5) αποτελεί αποτίμηση των Εθελοντικών Εθνικών Αξιολογήσεων που υποβλήθηκαν από 44 κράτη μέλη του ΟΗΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σελ. 28-30) κατά το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High Level Political Forum) για την βιώσιμη ανάπτυξη του 2018, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 67/290 (Οργανωτικές πτυχές του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την βιώσιμη ανάπτυξη) και 70/1 (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη).

Scroll to Top