Σύνοδος Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Αναπτυξιακής Συνεργασίας), 20 Μαΐου 2022

Κύριο αντικείμενο της Συνόδου ήταν οι παγκόσμιες επιπτώσεις της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, με έμφαση στην επισιτιστική ασφάλεια και την πολυμερή απόκριση. Οι αγορές τροφίμων βρίσκονταν ήδη υπό μεγάλη πίεση πριν τον πόλεμο, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, κ. Josep Borrell, τόνισε την κρισιμότητα του ζητήματος και παρουσίασε την απόκριση της ΕΕ η οποία συνίσταται σε επείγουσα βοήθεια για τους ευάλωτους πληθυσμούς και την υποστήριξη πλέον των 70 χωρών εταίρων για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Επίσης η ΕΕ έχει δεσμευτεί για τη διοχέτευση 20 εκ τόνων σιτηρών που βρίσκονται στην Ουκρανία μέσω των Λωρίδων Αλληλεγγύης (Solidarity lanes) που πρόσφατα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, η ΕΕ θα εργαστεί ακόμα πιο στενά με τα Ηνωμένα Έθνη, τουςG7 και την Πρωτοβουλία Διατροφικής και Αγροτικής Ανθεκτικότητας (FARM) και άλλες μορφές για παγκόσμια συνεργασία για την αντιμετώπισης της κρίσης.

Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε στη Σύνοδο από τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Ιωάννη Σμυρλή. Ο κ. Σμυρλής υπογράμμισε τη σημασία δραστηριοποίησης της Ένωσης ως Team Europe για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του πολέμου στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, επισημαίνοντας την ανάγκη εστίασης στις πιο ευάλωτες χώρες της Γειτονίας, Αφρικής, και τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες, μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών εμβληματικών πρωτοβουλιών αλλά και σημαντικών έργων συνδεσιμότητας, σε πλήρη συντονισμό με ομονοούσες χώρες και σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΗΕ και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερη έμφαση απέδωσε στην ανάγκη διευκόλυνσης του εμπορίου και της εξαγωγής σιτηρών από την Ουκρανία αλλά και τη διασφάλιση της αναγκαίας λειτουργίας των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας.
Επίσης στο πλαίσιο της Συνόδου, πραγματοποιήθηκε άτυπη ανταλλαγή απόψεων με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, κ. Filippo Grandi, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά με την παγκόσμια κατάσταση εκτοπισμού πληθυσμού, με έμφαση στην Ουκρανία, το Σαχέλ, το Αφγανιστάν και τη Βιρμανία, καθώς και την ανταπόκριση του UNHCR.

Περισσότεροι από 100 εκ άνθρωποι βρίσκονται σήμερα βίαια εκτοπισμένοι. Το UNHCR είναι βασικός εταίρος της ΕΕ, η οποία μαζί με τα κράτη μέλη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής του.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας υιοθέτησε δύο Συμπεράσματα Συμβουλίου:
(α) «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες» και
(β) «Ετήσια Έκθεση 2021 για την εφαρμογή των Μηχανισμών Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ για το 2020».

Scroll to Top