Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) της DAC/ΟΟΣΑ 2020

Η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) αποτελεί μια επίσημη, υπουργικού επιπέδου συνάντηση των μελών και των παρατηρητών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) για την προώθηση της παγκόσμιας ατζέντας σε σημαντικά θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας.

Η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) 2020 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιασκέψεων, στις 9 και 10 Νοεμβρίου και η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή ΥΔΑΣ, κ. Γεώργιο Λαρίσση.

Κατά την πρώτη ημέρα, παρουσιάσθηκε η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ με θέμα: «Η παγκόσμια προοπτική για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης 2021» και ακολούθησε μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες της μείωσης της παγκόσμιας χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Κατά τη δεύτερη ημέρα η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής ζητήματα: (α) δράσεις προτεραιότητας, οι οποίες θα βοηθήσουν τις χώρες εταίρους να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και να οικοδομήσουν ένα καλύτερο και πιο «πράσινο» μέλλον (build back better and greener) και (β) πως τα μέλη της DAC μπορούν θα ανταποκριθούν καλύτερα στις δεσμεύσεις τους τα επόμενα χρόνια.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) εξέδωσαν το ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν (Communiqué).

Scroll to Top