Έκθεση Ηνωμένων Εθνών 2020 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ετήσια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) παρέχει μια επισκόπηση των, μέχρι σήμερα, προσπαθειών υλοποίησής τους παγκοσμίως, επισημαίνοντας τομείς προόδου και τομείς στους οποίους απαιτείται να αναληφθεί περισσότερη δράση προκειμένου να διασφαλιστεί η «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την παρούσα έκθεση, πέντε χρόνια μετά την υιοθέτηση των ΣΒΑ, έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένους τομείς, όπως η βελτίωση της υγείας των μητέρων και των παιδιών, η επέκταση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια και η αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στην κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις αντισταθμίζονται από την αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, την επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος και τις επίμονες ανισότητες.

Η πανδημία COVID-19 επέφερε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μια άνευ προηγουμένου κρίση, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στην πρόοδο των ΣΒΑ, με τις πιο φτωχές και πιο ευάλωτες του πλανήτη να πλήττονται περισσότερο.

Βασικά ευρήματα της Έκθεσης:

Εκτιμάται ότι περίπου 71 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να οδηγηθούν πίσω στην ακραία φτώχεια το 2020, στην πρώτη αύξηση της παγκόσμιας φτώχειας από το 1998. Η απώλεια εισοδήματος, η περιορισμένη κοινωνική προστασία και η αύξηση των τιμών σημαίνει ότι ακόμη και εκείνοι που ήταν προηγουμένως ασφαλείς θα μπορούσαν να βρεθούν σε κίνδυνο φτώχειας και πείνα.
Η υποαπασχόληση και η ανεργία λόγω της κρίσης αναμένεται να επηρεάσει περίπου 1,6 δισεκατομμύρια, ήδη ευάλωτους εργαζομένους. Δηλαδή σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά, ενώ υπολογίζεται ότι τα εισοδήματά τους μειώθηκαν κατά 60% τον πρώτο μήνα της κρίσης.
Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο από τις επιπτώσεις του COVID-19, λόγω έλλειψης επαρκούς στέγασης και καθαρού νερού στο σπίτι, κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, μη επαρκών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, συμφόρησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς και περιορισμένης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.
Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι επίσης μεταξύ εκείνων που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας. Τα προβλήματα στις υπηρεσίες υγείας και εμβολιασμού και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες διατροφής είναι δυνατό να προκαλέσουν εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον θανάτους παιδιών κάτω των 5 ετών, καθώς και δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θανάτους μητέρων το 2020. Επίσης σε πολλές χώρες έχει καταγραφεί αύξηση των αναφορών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.
Το κλείσιμο των σχολείων έχει κρατήσει το 90% των μαθητών παγκοσμίως (1,57 δισεκατομμύρια) εκτός σχολείου, έχοντας ως αποτέλεσμα πάνω από 370 εκατομμύρια παιδιά να χάσουν τα σχολικά γεύματα από τα οποία εξαρτώνται. Η έλλειψη πρόσβασης σε υπολογιστές και στο διαδίκτυο στο σπίτι σημαίνει ότι η απομακρυσμένη μάθηση δεν είναι εφικτή για όλους. Περίπου 70 χώρες ανέφεραν επίσης σοβαρά προβλήματα ή ακόμη και ολική αναστολή των υπηρεσιών εμβολιασμού παιδιών τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020.
Το κλείσιμο των σχολείων έχει κρατήσει το 90% των μαθητών παγκοσμίως (1,57 δισεκατομμύρια) εκτός σχολείου, έχοντας ως αποτέλεσμα πάνω από 370 εκατομμύρια παιδιά να χάσουν τα σχολικά γεύματα από τα οποία εξαρτώνται. Η έλλειψη πρόσβασης σε υπολογιστές και στο διαδίκτυο στο σπίτι σημαίνει ότι η απομακρυσμένη μάθηση δεν είναι εφικτή για όλους. Περίπου 70 χώρες ανέφεραν επίσης σοβαρά προβλήματα ή ακόμη και ολική αναστολή των υπηρεσιών εμβολιασμού παιδιών τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020.
Καθώς περισσότερες οικογένειες οδηγούνται σε ακραία φτώχεια, τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε φτωχές και μειονεκτούσες κοινότητες διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο παιδικής εργασίας, παιδικού γάμου και εμπορίας (trafficking) παιδιών.

Τέλος, η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να εξελίσσεται πολύ γρηγορότερα από ό, τι αναμενόταν. Το έτος 2019 ήταν το δεύτερο θερμότερο στην ιστορία και σήμανε το τέλος της θερμότερης δεκαετίας (2010-2019). Εν τω μεταξύ, η οξίνιση (acidification) των ωκεανών επιταχύνεται, η υποβάθμιση της γης συνεχίζεται, τεράστιος αριθμός ειδών κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και τα μη βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής παραμένουν διαδεδομένα.

Πληροφορίες: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf

Scroll to Top