Συνάντηση Γενικών Διευθυντών για Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία, Στοκχόλμη, 30-31 Μαρτίου 2023

Στη Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, 30-31 Μαρτίου 2023, συμμετείχε ο Ζ΄ Γενικός Διευθυντής κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος και η Διευθύντρια της Ζ3 Διεύθυνσης Πολιτικής Αναπτυξιακής, κα Ελένη Νικολαΐδου. Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την συνάντηση ήταν:

– Αφγανιστάν

– Μεταρρύθμιση των Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών και Διάσκεψη Κορυφής Παρισίων για Σύμφωνο Παγκόσμιας Χρηματοδότησης, Ιούνιος 2023

– Εφαρμογή της Πρωτοβουλίας Global Gateway

– Οι Παγκόσμιες Επιπτώσεις στις Χώρες Εταίρους απο την Εισβολή της Ρωσσίας στην Ουκρανία

Του κυρίως μέρους της συνάντησης, προηγήθηκε δείπνο εργασίας, όπου συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης «εύθραυστων» χωρών, οι οποίες έχουν πληγεί από συγκρούσεις, ενώ την ημέρα της τυπικής συνάντησης, παρατέθηκε σε κ.κ. Γενικούς Διευθυντές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεύμα εργασίας, με αντικείμενο συζήτησης την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Scroll to Top