Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες 21-22 Ιουνίου 2022

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος συμμετείχε στη συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε τις 21-22 Ιουνίου 2022 στις Βρυξέλλες, παράλληλα με τη Διοργάνωση Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης (European Development Days). Κατά την πρώτη ήμερα της Συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην ενεργειακή, επισιτιστική και μακροοικονομική κατάσταση στις χώρες εταίρους,τους τρόπους χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και του σχεδίου ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Κατά τη δεύτερη μέρα η συζήτηση αφορούσε την πρωτοβουλία Global Gateway και τις Εμβληματικές Πρωτοβουλίες/Team Europe Initiatives.

Scroll to Top