Δεύτερη Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση Ελλάδας (VNR) – HLPF2022

Η Ελλάδα θα παρουσιάσει τη δεύτερη Εθελοντική Εθνική Αξιολόγησή της (VNR) για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 12 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF 2022) του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, (5-15 Ιουλίου 2022).

Το δεύτερο VNR της Ελλάδας αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις στρατηγικές που σχετίζονται με τρεις διαδοχικές κρίσεις: τον απόηχο της δεκαετούς εθνικής ύφεσης, με τα επίμονα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που προκάλεσε, την επακόλουθη πανδημία COVID-19, η οποία άσκησε σημαντική πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας και την οικονομία, καθώς και τις επιπτώσεις του ξεσπάσματος ενός πολέμου στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η όλη διαδικασία του VNR καθοδηγήθηκε από μια Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε το 2021 στο πλαίσιο της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με όλα τα Υπουργεία, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών/τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και την κοινωνία των πολιτών, με γνώμονα μια συνολική προσέγγιση της κυβέρνησης και της κοινωνίας.
https://hlpf.un.org/countries/greece/voluntary-national-review-2022

Scroll to Top