Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15 Δεκεμβρίου 2021

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο θεματικές:

-Πακέτο Επενδύσεων Αφρική – Ευρώπη. Πακέτα Υγείας και Εκπαίδευσης
-Μετανάστευση

Η συζήτηση της πρώτης θεματικής επικεντρώθηκε στις κατευθύνσεις της προετοιμασίας των περιφερειακών Εμβληματικών Πρωτοβουλιών Τeam Europe Initiatives, βάσει τριών κειμένων (non-papers) «Πακέτο Επενδύσεων Αφρικής – Ευρώπης», «Υγεία και Ευημερία για όλους στην Αφρική» και «Επενδύοντας στην Ποιοτική Εκπαίδευση για Όλους», τα οποία θα αποτελέσουν τα παραδοτέα της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης. Ταυτόχρονα, προετοιμάζονται άλλα τρία non papers/πακέτα για την Ειρήνη και Ασφάλεια, την Πολυμέρεια και την Κινητικότητα, τα οποία θα συμπληρώσουν τον κατάλογο των παραδοτέων για την ως άνω Σύνοδο.

Σημειώνεται ότι κατά τη Σύνοδο θα υιοθετηθεί πολιτική δήλωση, συνοδευόμενη από παράρτημα, το οποίο θα μνημονεύει τους τίτλους των έξι non papers ως παραδοτέα της Συνόδου. Ως προς το περιεχόμενο των non papers, επισημαίνεται ότι αποτυπώνουν τομείς προτεραιότητας, περιλαμβάνουν εμβληματικές πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και προβλέπουν ενδεικτική χρηματοδότηση της ΕΕ (με τη μορφή επιχορηγήσεων ή δανείων) ανά τομέα. Στόχος είναι τα προτεινόμενα σχέδια να λάβουν τη μορφή Εμβληματικών Πρωτοβουλιών Team Europe Initiatives. Τα κ-μ και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί αναπτυξιακής χρηματοδότησης καλούνται να συνεισφέρουν με πρόσθετους πόρους, ενώ σημαντική κρίνεται και η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για τη μόχλευση
Ως προς τη δεύτερη θεματική «Μετανάστευση», η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρείς περιφερειακές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες Τeam Europe Initiatives για τις μεταναστευτικές οδούς της ανατολικής και κεντρικής Μεσογείου και για την εκτόπιση πληθυσμού από το Αφγανιστάν.

Στη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της Ελλάδας για συμμετοχή στις Πρωτοβουλίες Team Europe στον διάλογο για τους εκτοπισμένους πληθυσμούς του Αφγανιστάν στο Ιράν και Πακιστάν και στο επενδυτικό πακέτο για την Αφρική (θεματικές ενέργεια και στήριξη νέων επιχειρηματιών).

Scroll to Top