7η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 7η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ. Στη Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 55 κρατών (ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων) σε επίπεδο Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Διευθυντών και Μονίμων Αντιπροσώπων στον ΟΟΣΑ.

Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τη Συνάντηση, η οποία διεξήχθη υπό τον γενικό τίτλο «Επιταχύνοντας μια δίκαιη ανάκαμψη για όλους», ήταν η στρατηγική κατεύθυνση του Κέντρου Ανάπτυξης (με αφορμή την 60η επέτειο από την ίδρυσή του), η γεφύρωση του εμβολιαστικού χάσματος μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και η χρηματοδότηση της ανάκαμψης.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε με παρέμβαση ο Ζ’ Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής (Hellenic Aid) του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος.

https://www.oecd.org/dev/Development-Centre-Governing-Board-7th-HLM-Communique-2021.pdf

Scroll to Top