Συνάντηση Ανώτερων Αξιωματούχων (Senior-Level Meeting/SLM) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, 18-19 Ιανουαρίου 2022

Στις 18-19 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Συνάντηση Ανώτερων Αξιωματούχων (Senior-Level Meeting/SLM) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ. Οι συζητήσεις της Συνάντησης αφορούσαν 4 θεματικές ενότητες (2 ανά ημέρα) και συγκεκριμένα: (α) Ανάκαμψη από την Πανδημία και Πρόσβαση στα Εμβόλια, (β) Συνεργασία με Αναδυόμενους Δωρητές και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (CSOs), (γ) Διακήρυξη της DAC για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τη Βιοποικιλότητα και (δ) Συνεισφορά της DAC στη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στην εν λόγω Συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι: των μελών της DAC/ΟΟΣΑ, των βασικών εταίρων (key partners) του ΟΟΣΑ, κρατών-μελών του ΟOΣΑ μη μελών της DAC, συμμετεχόντων (participants) στην DAC μη μελών ΟΟΣΑ, της BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD), της TUAC (Trade Union Advisory Committee to the OECD), της Αραβικής Ομάδας Συντονισμού, της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων περιφερειακών τραπεζών, καθώς και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (CSOs), αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Εκ μέρους της χώρας μας συμμετείχε ο Ζ’ Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Scroll to Top