Παροχή Βοηθείας σε Είδος της Ελλάδας στην Ουκρανία

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ουκρανίας για παροχή βοήθειας, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκεί ανακύψασα προσφυγική κρίση, η χώρα μας προσέφερε και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι είδη:

30 σκηνέςχειμερινούτύπου (multipurpose tents MPT II, surface area 40 m2, equipped with floors, heater systems and light equipment)
800 υπνόσακοι
60 έπιπλα γραφείου (καρέκλες)
1.000 ζευγάρια λαστιχένιες μπότες
5 δεξαμενές νερού (10m3Oxfamtype)

Scroll to Top