Συμμετοχή της Ελλάδας ως Εξετάστρια Χώρα στην Αξιολόγηση (Peer Review) του Συστήματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ουγγαρίας

Τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ είναι υποχρεωμένα να υποβάλλονται σε αξιολόγηση (peer review) του συστήματος αναπτυξιακής συνεργασίας τους, κάθε 5 με 6 χρόνια, αλλά και να συμμετέχουν ως εξετάστριες χώρες στις αξιολογήσεις άλλων μελών.

Μέσω ενός συνδυασμού λογοδοσίας και μάθησης, οι αξιολογήσεις της DAC επιδιώκουν να προωθήσουν την ατομική και συλλογική αλλαγή «συμπεριφοράς» των μελών της, προκειμένου να επιτύχουν βελτίωση στις πολιτικές, τα συστήματα, τη χρηματοδότηση και τις πρακτικές αναπτυξιακής συνεργασίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα και η Ισλανδία θα συμμετάσχουν ως εξετάστριες χώρες στην αξιολόγηση (peer review) του συστήματος αναπτυξιακής συνεργασίας της Ουγγαρίας που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Scroll to Top