Συναίνεση του Μοντερρέϋ

MONTERREY CONSENSUS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCING FOR DEVELOPMENT (2002)

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης διεξήχθη στο Μοντερρέϋ του Μεξικό το έτος 2002,  όπου και επιβεβαιώθηκε η σημασία της ανάπτυξης για την ευημερία της υφηλίου.

Το κείμενο της «Συναίνεσης του Μοντερρέϋ» ήταν η έκβαση της “United Nations International Conference on Financing for Development” στην οποία έλαβαν μέρος πάνω από πενήντα αρχηγοί κρατών, διακόσιοι Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Εμπορίου, Διεθνείς Οργανισμοί (ΗΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ), επιχειρηματίες, η κοινωνία των πολιτών και άλλοι. Συνήφθησαν επίσης συμφωνίες σε άλλα θέματα όπως, ελάφρυνση του χρέους, καταπολέμηση της διαφθοράς και συνοχή πολιτικών.

Έκτοτε, η «Συναίνεση του Μοντερρέϋ» έγινε το κύριο σημείο αναφοράς της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη. Το κείμενο περιλαμβάνει έξι τομείς της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη:

• κινητοποίηση εγχώριων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη,
• κινητοποίηση διεθνών πόρων για την ανάπτυξη: άμεσες ξένες επενδύσεις και άλλες ιδιωτικές ροές.
• το διεθνές εμπόριο ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη,
• αύξηση της διεθνούς χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας για την ανάπτυξη,
• εξωτερικό χρέος,
• αντιμετώπιση συστημικών θεμάτων: ενίσχυση της συνοχής και της συνέπειας του διεθνούς νομισματικού, χρηματοδοτικού και εμπορικού συστήματος για τη στήριξη της ανάπτυξης.

Το έτος 2008 διεξήχθη στη Ντόχα του Κατάρ η “Follow-up International Conference on Financing for Development” με αντικείμενο “to Review the Implementation of the Monterrey Consensus”. Την παρακολούθησαν περίπου 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 9 αναπληρωτές αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, 50 υπουργοί και 17 υφυπουργοί εξωτερικών υποθέσεων, οικονομικών, αναπτυξιακής συνεργασίας και εμπορίου, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη 170 χωρών.

Μετά από έντονες διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, η συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση της «Διακήρυξης της Ντόχα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης». Τα δύο βασικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στο κείμενο ήταν: μια ισχυρή δέσμευση από τις ανεπτυγμένες χώρες να διατηρήσουν τους στόχους της ODA, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση, καθώς και η απόφαση για διεξαγωγή διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στο υψηλότερο επίπεδο, σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην ανάπτυξη.

Scroll to Top