Στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου σχετικά με τη Σύσταση της DAC/ΟΟΣΑ για τον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παρενόχλησης στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια (2 Φεβρουαρίου 2021)

Η Στρογγυλή Τράπεζα (roundtable) Υψηλού Επιπέδου σχετικά με τη σύσταση της DAC για τον τερματισμό της σεξουαλική εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παρενόχλησης στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, διεξήχθη στις 2 Φεβρουαρίου 2021 και συγκέντρωσε περισσότερους από 200 συμμετέχοντες και 25 ομιλητές υψηλού επιπέδου από όλη τη διεθνή κοινότητα.

Οι ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην εν λόγω σύσταση της DAC/ΟΟΣΑ και ζήτησαν την ανάληψη περαιτέρω δράσεων για την εφαρμογή της, μέσω της συλλογικής μάθησης που παρέχει η DAC, καθώς και στο πλαίσιο των οργανισμών που παρέχουν βοήθεια.

Στις συζητήσεις τονίστηκε επανειλημμένα η σημασία του διεθνούς συντονισμού, (εστίαση στον πέμπτο πυλώνα της σύστασης, καθώς και της ίδιας της στρογγυλής τράπεζας). Ο ΟΟΣΑ καλωσόρισε τη UNICEF και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ως νέους υποστηρικτές της Σύστασης, αναγνωρίζοντας τον ηγετικό τους ρόλο. Πολλά μέλη της DAC ενθάρρυναν και άλλους οργανισμούς να προσχωρήσουν και τόνισαν την εκτίμησή τους για την ισχυρή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Και άλλοι θεσμοί των Ηνωμένων Εθνών όπως το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), ο Ειδικός Συντονιστής για τη βελτίωση της ανταπόκρισης των Ηνωμένων Εθνών στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, ο Σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Θυμάτων, ο φορέας για την ισότητα των φύλων (UN Women) και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) ανέδειξαν επίσης τις συναφείς προσπάθειές τους και παρείχαν δηλώσεις υποστήριξης.

Πληροφορίες:
http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-recommendation-on-ending-sexual-exploitation-abuse-and-harassment.htm

Scroll to Top