Σεμινάριο Παρουσίασης Συστήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδας σε Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 22 Απριλίου 2024

Το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σεμινάριο Παρουσίασης του Συστήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδας, το οποίο απευθύνεται σε Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στις 22 Απριλίου 2024 και περιλάμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:

  • Γενικές Αρχές και Στόχοι του Συστήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδας
  • Υποψηφιότητα Ελλάδας για Θέση Εκλεγμένου Μέλους Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών (2025-2026)
  • Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδας
  • Ανθρωπιστικές Δράσεις της Ελλάδας
  • ΟΗΕ και Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης
  • Σχέσεις ΕΕ με Χώρες Οργανισμού Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού – Από την Συμφωνία Κοτονού στην Συμφωνία Σαμόα
  • Στρατηγική Global Gateway της ΕΕ
  • Η Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
  • Εξωτερικές Πτυχές Μετανάστευσης
  • Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Τα αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο εδώ

Scroll to Top