Δημόσια Διαβούλευση για Αξιολόγηση της Ανθρωπιστικής Βοήθειας που Χορηγήθηκε από την ΕΕ την Περίοδο 2017-2022

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους κορυφαίους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Κατά την περίοδο 2017-2022, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) παρείχε χρηματοδότηση σε 183 εταίρους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας για την υλοποίηση έργων σε 108 χώρες, συνολικού ύψους σχεδόν 12 δις ευρώ.

Η ΓΔ ECHO διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ) και των ανθρωπιστικών αρχών, ενώ παράλληλα υιοθέτησε νέες πολιτικές, εταιρικές σχέσεις και πρακτικές για την καλύτερη στήριξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει αρχών. 

Η δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» επιδιώκει να στηρίξει τη συνεχιζόμενη συνολική αξιολόγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (2017-2022). Η αξιολόγηση εξετάζει τον βαθμό στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε τον ρόλο της ως χορηγού βοήθειας και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε διαφορετικά πλαίσια κρίσης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοικτή έως τις 15 Απριλίου 2024.  Καλούνται να συμμετάσχουν φορείς και πολίτες που επιθυμούν να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ κατά την περίοδο αξιολόγησης (2017-2022).

Η αξιολόγηση γίνεται πατώντας εδώ

Scroll to Top