Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια (EIP)

Η Στρατηγική «Global Gateway» της ΕΕ για επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες υλοποιείται στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων υπό τον τίτλο «Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια» (Economic and Investment Plan for the Western Balkans – EIP), με στόχο την τόνωση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής, τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το «Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια» (EIP) αποσκοπεί να κινητοποιήσει, έως το 2027, €30 δισ. σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή των Δ. Βαλκανίων, σε συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και στηρίζεται σε 6 πυλώνες: Βιώσιμες Μεταφορές, Καθαρή Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα, Ψηφιοποίηση, Ιδιωτικός Τομέας, και Ανθρώπινο Κεφάλαιο.

Από την έναρξη του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, τον Οκτώβριο 2020, η ΕΕ έχει κινητοποιήσει €16,6 δισεκ. σε επενδύσεις, εκ των οποίων €4,5 δισεκ. επιχορηγήσεις.

Επενδυτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF)

Με τα ποσά αυτά και μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια (Western Balkans Investment Framework – WBIF) υποστηρίζονται 59 εμβληματικά (flagship) έργα. Το Επενδυτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) είναι μία χρηματοδοτική πλατφόρμα που συντονίζει τις επενδύσεις για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δωρητών και δικαιούχων με στόχο τη συμβολή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων. Το Επενδυτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την υλοποίηση του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια (ΕΙΡ).

Για τα ανωτέρω 59 έργα, το WBIF έχει εγκρίνει επενδύσεις ύψους €8,9 δισεκ. για κομβικές σιδηροδρομικές, οδικές και υδάτινες διασυνδέσεις, για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), για ενεργειακή απόδοση, για διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων, για την υγεία, για υποδομές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για ψηφιοποίηση και για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Στα ανωτέρω έργα, συνεισέφεραν με επιχορηγήσεις ύψους €2.6 δισεκ. η ΕΕ και διμερώς κράτη δωρητές.

Περισσότερες πληροφορίες για το «Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια» παρουσιάζονται στον οδηγό που έχει εκδώσει η χρηματοδοτική πλατφόρμα «Επενδυτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια», ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το «Επενδυτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια» (αποδέκτρια χώρα, τομέας προτεραιότητας, περιγραφή έργου, στάδιο υλοποίησης, πηγές χρηματοδότησης) είναι διαθέσιμες εδώ.

Scroll to Top