Σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ μετά από τη Λήξη της Συμφωνίας Κοτονού (2020)

Η αναπτυξιακή, οικονομική, εμπορική και πολιτική συνεργασία της ΕΕ με την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό (ΑΚΕ) βασίζεται στην εικοσαετή νομικά δεσμευτική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ, που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2000 στο Κοτονού (Μπενίν) και είναι γνωστή ως Συμφωνία Κοτονού (CPA). Παραμένει η μεγαλύτερη και πλέον καινοτόμος διεθνής αναπτυξιακή συμφωνία μεταξύ Βορρά και Νότου, καθώς περιλαμβάνει πολύ μεγάλο αριθμό κρατών-μερών (78 χώρες ΑΚΕ και σύνολο ΚΜ ΕΕ), δεσμευτικό θεσμικό πλαίσιο εντατικής κοινής συνεργασίας δύο πλευρών με αξιοσημείωτο βάθος και εύρος, περιεχόμενο που επεκτείνεται σε τρεις πυλώνες συνεργασίας (αναπτυξιακό, πολιτικό, εμπορικό/οικονομικό) και πρωτοποριακές θεμελιώδεις αρχές όπως: (α) ισότητα και κοινές υποχρεώσεις και των δύο εταίρων, (β) “κυριότητα” (ownership) των αναπτυξιακών στρατηγικών από χώρες και κοινωνίες ΑΚΕ και (γ) εξασφάλιση θεσμικού ρόλου όχι μόνο για κυβερνήσεις αλλά και για κοινοβούλια, τοπικές αρχές, κοινωνία πολιτών και ιδιωτικό τομέα.

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω αναπτυξιακών κονδυλίων του ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης), εκτός προϋπολογισμού ΕΕ, από τα ΚΜ ΕΕ, σε υποχρεωτική βάση (11ο ΕΤΑ 2014-2020, ύψους 30 δις ευρώ, χρηματοδοτείται από Ελλάδα με 460 εκατ. ευρώ) και με τη διαχείριση κονδυλίων ΕΤΑ να ανήκει ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Συμφωνία έχει ήδη αναθεωρηθεί δύο φορές (2005, 2010) για να ανταποκριθεί σε επείγουσες διεθνείς και περιφερειακές προκλήσεις (πχ κλιματική αλλαγή, διατροφική ανασφάλεια, ευάλωτους κρατικούς θεσμούς, αποτελεσματικότητα βοήθειας). Eπίσημες διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό καθεστώς που θα διέπει τις σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ αναμένεται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο του 2018, 18 μήνες πριν τη λήξη της συμφωνίας (άρθρο 95).

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en

Scroll to Top