Προσχώρηση Ελλάδας σε «Κοινή Προσέγγιση στην Προστασία από Σεξουαλική Εκμετάλλευση, Κακοποίηση και Παρενόχληση»

Η χώρα μας, όπως και η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του OOΣΑ, υιοθέτησε την (εθελοντική και μη δεσμευτική) πρωτοβουλία «Κοινή Προσέγγιση στην Προστασία από Σεξουαλική Εκμετάλλευση, Κακοποίηση και Παρενόχληση» (“Common Approach to Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”/CAPSEAH).

Η εν θέματι «Κοινή Προσέγγιση», την οποία έχει ήδη προσυπογράψει μεγάλος αριθμός χωρών και οργανώσεων, διαμορφώθηκε από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Μάιο 2024 από μια Διευθύνουσα Επιτροπή (Steering Committee), κατόπιν εκτενών παγκοσμίων διαβουλεύσεων (Νοέμβριος 2023 – Φεβρουάριος 2024).

Στα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κάτωθι φορείς, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι κυβερνήσεων και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών:

 • Ειδικός Συντονιστής (Special Coordinator) για τη Βελτίωση της Ανταπόκρισης των ΗΕ σε Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση
 • UN Victims’ Rights Advocate
 • Inter-Agency Standing Committee (IASC) του ΟΗΕ
 • Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR)
 • Core Humanitarian Standard Alliance
 • Γραμματεία της DAC/OOΣΑ
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Global Women’s Institute
 • International Finance Corporation (IFC)
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (EBRD)
 • Gender Studies and Human Rights Documentation Centre (Γκάνα)
 • Κυβερνήσεις Αυστραλίας, Αιγύπτου, Μεξικό, Ουγκάντας και Ηνωμένου Βασιλείου

Η CAPSEAH δεν υποκαθιστά και δεν σχετικοποιεί προϋπάρχουσες πολιτικές αλλά συνθέτει βασικές αρχές και δράσεις για βελτίωση του αντικτύπου των συναφών εργασιών, αντλώντας βασικά στοιχεία από υπάρχουσες προδιαγραφές και δεσμεύσεις για SEAH, συμπεριλαμβανομένης της «Σύστασης για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης /SEAH στην Αναπτυξιακή Συνεργασία και στην Ανθρωπιστική Βοήθεια» της DAC/ΟΟΣΑ (“DAC Recommendation on Ending SEAH in Development Co-operation and Humanitarian Assistance”).

Ως γνωστόν, η σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση και παρενόχληση (SEAH) εδράζεται σε ασύμμετρη κατανομή ισχύος και συνδέεται συχνά με ανισότητες, ιδίως ανισότητες φύλων. Στόχος της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η ενίσχυση, υποβοήθηση και προστασία ανθρώπων και χωρών. Όμως, εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα μπορεί να καταχρασθούν την εξουσία τους για να διαπράξουν ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις, ή να εξαναγκάσουν και χειραγωγήσουν ευαίσθητα άτομα σε σεξουαλικές δραστηριότητες με αντάλλαγμα βοήθεια, υπηρεσίες, προστασία ή άλλες μορφές βοήθειας. H SEAH από άτομα που εργάζονται για την παροχή αναπτυξιακής ή ανθρωπιστικής βοήθειας ή για την ειρήνη συνιστά απαράδεκτη κατάχρηση ισχύος.

Περισσότερες πληροφορίες για την «Κοινή Προσέγγιση στην Προστασία από Σεξουαλική Εκμετάλλευση, Κακοποίηση και Παρενόχληση» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας

Scroll to Top