Πραγματοποίηση της Δεύτερης Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης από την Ελλάδα στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2022.

Πραγματοποίηση της δεύτερης Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης/Voluntary National Review (VNR) από την Ελλάδα στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη/High Level Political Forum (HLPF) 2022. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ μας ενημέρωσε ότι διαβίβασε Ρηματική Διακοίνωση στο Γραφείο του Προέδρου του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC), εκφράζοντας βούληση της χώρας μας για πραγματοποίηση Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης (VNR) στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (HLPF) το 2022.

Η αρμόδια Γραμματεία των ΗΕ ενημέρωσε ότι το αίτημα της χώρας μας έγινε δεκτό. Στον σχετικό κατάλογο κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών που έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα HLPF αναγράφεται πλέον και η Ελλάδα. Η πρώτη Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2018. Το HLPF 2022 θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε έτος Ιούλιο 2022 και η θεματική είναι «Building back better from COVID-19 while advancing the full implementation of Agenda 2030». Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα εξετασθούν είναι: SDGs:4 (Ποιότητα εκπαίδευσης), 5 (Ισότητα φύλων), 14 (Ζωή κάτω από το νερό), 15 (Ζωή στην ξηρά), and 17 (Συνεργασίες).

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/greece

Scroll to Top