Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Η πρωτοβουλία των αρχών που πρέπει να διέπουν τις Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής. Βοήθειας (Good Humanitarian Donorship/GHD initiative), στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα από το 2003, είναι ένα ανεπίσημο δίκτυο δωρητών με  42 μέλη.

Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι  η προστασία και διάσωση ανθρώπινων ζωών, η ανακούφιση από την δυστυχία και η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά την διάρκεια και κατόπιν κρίσεων από ανθρωπογενή ή φυσικά αίτια, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται η αμεροληψία, η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής δράσης. Οι γενικές αρχές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιβεβαίωση της πρωταρχικής ευθύνης των κρατών για αρωγή στα θύματα ανθρωπιστικών κρίσεων εντός των συνόρων τους και την υποστήριξη του ηγετικού και συντονιστικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού ως προς την διεθνή ανθρωπιστική δράση, ενώ οι καλές πρακτικές αναφέρονται στην χρηματοδότηση, διαχείριση και λογοδοσία από πλευράς δωρητών.

https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/home-page.html

Scroll to Top